Daniela Freitas by Pierre Dal Corso for BAMBI Magazine (1)