Girard-Perregaux Tourbillon with Three Gold Bridges

Girard-Perregaux Tourbillon with Three Gold Bridges